UdviklingOdders

Handelsbetingelser

Tilmelding

Tilmelding er bindende og skal ske på udviklingodder.dk – eller undtagelsesvist til vibe.elbaek@odder.dk.
Du kan tilmelde dig indtil arrangementets sidste tilmeldingsfrist, som fremgår af hjemmesiden.
Alle tilmeldinger bekræftes via automatisk e-mail.

Overtegning

Såfremt et arrangement er lukket for flere tilmeldinger, kan der rettes henvendelse til vibe.elbaek@odder.dk, da vi i nogle tilfælde har mulighed for at udvide deltagerantallet.

Aflysning

UdviklingOdder forbeholder sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet ved for få tilmeldinger eller force majeure, f.eks. i tilfælde af aflysning fra oplægsholder. Eventuelt indbetalt deltagerbetaling vil blive returneret.

Framelding

Framelding skal altid ske skriftligt til vibe.elbaek@odder.dk inden seneste frist for tilmelding. Enkelte arrangementer har særlige frameldingsbetingelser – i givet fald vil det fremgå af arrangementets præsentation på hjemmesiden.
Bliver du af en eller anden grund forhindret i at deltage, er du naturligvis altid velkommen til at sende en kollega. Du skal blot give os besked på vibe.elbaek@odder.dk.
Ved framelding inden for tidsfristen returneres eventuelt indbetalt deltagerbetaling.

Pris, betaling og faktura

Prisen inkluderer deltagelse og evt. forplejning på arrangementet, hvis dette fremgår af arrangementsbeskrivelsen. Alle priser er ekskl. moms.
Evt. deltagergebyr betales online ved tilmeldingen, og beløbet trækkes med det samme. Der sendes automatisk en mail med bekræftelse på tilmelding og det indbetalte beløb.
Der kan betales med VISA, Mastercard og Maestro kort.
Såfremt der ønskes EAN-faktura, angives dette i tilmeldingen, og faktura vil blive fremsendt snarest muligt efter tilmeldingen. 

Forbehold for ændringer 

UdviklingOdder tager forbehold for ændringer af tid, sted, underviser, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.


Fortrydelsesret 

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. 


Datasikkerhed og privatlivspolitik

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til Bambora via ePay.
UdviklingOdder forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke videregive information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos UdviklingOdder kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via www.forbrug.dk.

Generelle betingelser

Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.
Der er først indgået en bindende aftale, når UdviklingOdder har modtaget/registreret betaling.
Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE
VISA Mastercard Maestro